Info

Mentaltrener Podcasten

Hva gjør at noen mennesker klarer å presse seg til det ytterste, gå dypt inn i seg selv og hente krefter og vilje til å fortsette der de fleste ville gitt opp? At noen mennesker er så interessert i kunnskap at de aldri slutter å fordype seg i det de brenner for.  I Mentaltrenerpodcasten møter du alt fra Harvard professorer og tidligere spesialagenter i FBI, til verdensmestere og «ulykkesfugler». Hør deres historier og få muligheten til å lære hvordan du  kan ta med deg deres tankesett, rutiner og øvelser tilbake i ditt eget liv, slik at du kan mestre dine egne utfordringer, nå dine mål og få balanse i livet.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Mentaltrener Podcasten
2022
November
October
September
August
July
June
April
March
January


2021
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June


All Episodes
Archives
Now displaying: 2020

For mer info om Mentaltrening www.mtfranknilsen.no

 

Jul 12, 2020

Verdens helseorganisasjon og FN konstaterer at 75 prosent av alle smittsomme sykdommer
har sin forklaring i hvordan mennesker fordriver og mishandler dyr, særlig gjennom industriell kjøttproduksjon. De fleste har fått forståelse av at koronaviruset oppsto på et ”wet market” i den kinesiske byen Wuhan.

I tillegg til industriell kjøttproduksjon, blir det antatt at reduserte habitater blant
ville dyr bryter ned den naturlige barrieren mellom dyr og mennesker. Det
anslås at nærmere 80 prosent av alt landbruksareal i verden dyrkes til dyr i
fangenskap.

Betyr det at menneskers kjøttforbruk indirekte er ansvarlig for tap
av ville dyrs naturlige habitater.

Den svenske professoren og
infeksjonsoverlegen Björn Olsen ved Uppsala universitet gjorde seg under koronakrisen
bemerket ved å fastslå at pandemier ikke ville oppstått om alle hadde vært
vegetarianere.

Vi har nå kommet til tredje episode av miniserien om hva vi kan lære av koronakrisen. Undertegnede har sammen med Niels Christian Geelmuyden, som har gjort seg bemerket med seks kritikerroste faktabøker, om matproduksjon, drikkevarer, ernæring, legemidler, aldring og fallende forplantningsevne, fått tilskudd av Fritt ord til en miniserie på 7 episoder.

I denne episoden har vi professor Björn Olsen, veterinær Siri
Martinsen
og professor Eystein Skjerve ved NMBU som gjester.

Jul 8, 2020

Hva er karbonfangst? Hvorfor velger noen bedrifter å gjøre dette? Har du en god ide om hva vi kan bruke fanget karbon til i fremtiden?

Gjesten i denne episoden er Per Brevik. Han er direktør for alternativt brensel og bærekraft i Heidelberg Cement Nord Europa. Som en av verdens største produsenter av byggematerialer, er de fast bestemte på å bidra til å redusere karbonfotavtrykket som betong fører med seg ytterligere. Deres visjon er å kunne levere karbonnøytrale produkter i 2030; som de første i verden. 
Fra 2014-2016 ble flere ulike fangst-teknologier testet ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Testene gav svar på hvordan de ulike teknologiene egnet seg til fangst av CO2 på en sementfabrikk. Norcem valgte å gå videre med en type teknologi, og testene har vist at teknologien fungerer tilfredsstillende. For tiden foregår det et forprosjekteringsstudie som har fokus på å redusere risiko og øke kostnadseffektiviteten ved et eventuelt fullskala-anlegg.

Vi er innom:

 • Kort historie om Norcem

 • Miljø påvirkning før og nå

 • CCS-prosjektet – lokalt og nasjonalt perspektiv

 • Samarbeid med andre

 • Teknologi

 • Økonomiske mulighetene ved karbonfangst

 • Hvordan få støtte hos et utenlandsk konsern

Fremtidens muligheter er produsert med støtte fra COOR og Powered by Telemark

Jul 5, 2020

Mange forskere har i lang tid advart mot at en pandemi som koronaviruset kunne bryte løs. Professor Eystein Skjerve ved NBMU advarte mot en mulig pandemi allerede i 1999 gjennom boken Jorda rundt på to
dager: Mikrobielle turister på avveie
.

Robert Koch-instituttet i Tyskland advarte mot faren for pandemi i form av en rapport til det tyske parlamentet i 2013. Gjennom fire og et halvt år påpekte lederen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap, Cecilie Daae, faren for en global pandemi i samtlige foredrag. Hva kan det komme av at ingen av disse aktørene ble lyttet til?

Vi har nå kommet til andre episode av miniserien om hva vi kan lære av koronakrisen. Undertegnede har sammen med Niels Christian Geelmuyden, som har gjort seg bemerket med seks kritikerroste faktabøker, om matproduksjon, drikkevarer, ernæring, legemidler, aldring og fallende forplantningsevne, fått tilskudd av Fritt ord til en miniserie på 7 episoder.

I denne episoden samtaler undertegnede med spørsmål fra Niels Christian med nettopp Cecilie
Daae
og Eystein Skjerve.

Jul 1, 2020

Hvor viktig er god ledelse for at en bedrift skal lykkes? Hva må til? Hva kan en leder og andre gjøre i en stresset situasjon? Hvilke teknikker bruker forsvaret for å lykkes med sine oppdrag i krevende situasjoner?

I denne episoden har vi med oss Rino Johansen som er Kommandørkaptein og hovedlærer i militær ledelse ved avdeling for ledelse og styring. Johansen har i tillegg til militær utdannelse også PhD i operativ psykologi ved universitetet i Bergen (UiB). Han har tidligere operativ bakgrunn og tjeneste som skipssjef fra marinen.

De siste årene har han hatt ulike jobber ved FHS/Stabsskolen avdeling for militærpsykologi og lederutvikling, blant annet som forsker og emneansvarlig for emnet militær ledelse. I tillegg har han skrevet boken Militær ledelse.

Vi er innom:

De grunnleggende aspektene ved militær ledelse og hva det
er.

Hva er effektiv ledelse og hvordan får man dette til?

Karakterstyrker og evnen til å håndtere stress. Hva kan
en leder gjøre i kriser og stresset det innebærer?

Risiko vurdering og hvordan dette gjøres

Med mer

Jun 28, 2020

Hva er virus? Hvordan oppstår det? Hva er forskjellen på virus og bakterier?
Koronavirus ble første gang oppdaget på en kyllingfarm i Nord-Dakota i 1931,
med opptil 90 prosent dødelighet. På 1960-tallet oppdaget man koronavirus blant
mennesker. Hva skal til for at virus overføres fra dyr til mennesker gjennom
zoonose? Hvordan oppstår pandemier som spanskesyken, svineinfluensaen og
koronaviruset?

I denne episoden har undertegnede sammen med Niels Christian Geelmuyden som har gjort seg bemerket med seks kritikerroste faktabøker. Om matproduksjon, drikkevarer, ernæring, legemidler, aldring og fallende forplantningsevne. Fått tilskudd av Fritt ord til en miniserie på 7 episoder om erfaringene vi kan lære koronakrisen. Vi har i første episode vært så heldige å få professor og epidemiekspert Svenn-Erik Mamelund, samt medisinprofessor Stig Frøland som gjester.
Frøland utga nettopp den store, kritikerroste boken Kampen mellom menneske og mikrobene.

Jun 21, 2020

Har du kjøpt noe for så å angre etterpå? Eller “sitter” du fast i en følelsen? I dagens episode er vi innom hvordan vi styres av følelser og hva du kan gjøre.

Jun 3, 2020

Hvilken rett og frihet har du til å velge selv? Dette er spørsmål jeg har begynt å stille meg selv etter at vi på rekordtid opplevde å få tilværelsen vår totalt forandret.

Gjest i denne episoden er Terje Einarsen som har mastergrad i internasjonale rettsstudier ved Harvard Law School. Tidligere lagdommer i Gulating lagmannsrett. Han jobber i dag som professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og er høyesteretts advokat. Einarsen har vært leder for dommerforeningens menneskerettsutvalg, og fast medlem av Utlendingsnemndas stornemd. Han har publisert en rekke bøker og tidsskriftartikler innen menneskerettigheter, utlendingsrett og internasjonal strafferett,

Vi er innom:

Edward Snowden og sensurering i sosiale medier

Den norske unntaksloven

Hvordan det blir gjort endringer i den norske grunnloven

Hvilken rett du har til å velge selv

Med mer

May 28, 2020

Har du gjort noe du har angret på for senere tenke "hvorfor gjorde jeg det der"?

I denne episoden går vi nærmere inn på de vanene vi gjør helt uten å være klar over det selv.

May 12, 2020

Hva er et spart leveår verd i kronebeløp? Hva var den alternative strategi 4 ansatte hos SSB fremla i privat regi?

Erling Holmøy er en norsk samfunnsøkonom. Han har vært forsker i Statistisk sentralbyrå siden 1984, og tidligere forskningslede. Han har særlig arbeidet med utvikling av langtidsprognorser for norsk økonomi og statsfinanser ved bruk av likevektsmodeller.

En analyse fra Erling Holmøy, Geir H.M. Bjertnes, Roger Hammersland og Birger Strøm i SSB. Indikerte at det var bedre med kortvarige strenge tiltak for å spare liv og skåne økonomien heller enn en åpnere strategi. Konklusjonen som var skrevet av dem som privatpersoner, var motsatt av anbefalingene fra Helsedirektoratets ekspertutvalg.

May 6, 2020

Hvordan du kan meditere uten å sitte stille i lotus posisjon

May 4, 2020

Hvilke verdier har vi “alle” til felles som kan hjelpe oss ut av en krise? Hva er det som kan gi hverdagene en mening?

I dag episode snakker jeg med Per Einar Binder! Han er psykolog og professor i psykologi ved Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet hos Universitetet i Bergen!

Han skrev nylig en artikkel om eksistensiell refleksjon som du kan lese her.

Han har  i tillegg skrevet bøkene

 1. Hvem er jeg? Om å finne og skape identitet.

 2. Ikke vær så slem mot deg selv. En veiviser i det ufullkomne livet.

 3. Den som vil godt. Om medfølelsens psykologi.

 4. Mindfulness i psykologisk behandling.

 5. Et oppmerksomt liv - om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi.

 6. Individet og den meningsbærende andre - en teoretisk undersøkelse av de mellommenneskelige forutsetningene for psykisk liv og utvikling med utgangspunkt i Donald Winnicotts teori.

 7. NY! En kort introduksjon til eksistensiell psykologi

Vi er innom:

Hva vi har til felles?

Alle skal dø en gang

Hva er det som gir hverdagene mening

Døden vs frihet

Korona angst

Med mer

Apr 27, 2020

Svekkes COVID-19 av sollys? Blir vi immune mot viruset og er det fremstilt i et laboratorium.

Vi er innom:

Sollys

Behandlingsformer

Vaksiner

Dødstall

Åpning av Norge

Med mer

Apr 24, 2020

Hva liker eller misliker du hos andre? Kjenner du deg igjen i hva du misliker?

I dagens episode er vi innom:

Vi tolker verden utifra hvordan vi ser på den

Hva misliker eller liker du hos andre

Med mer :)

Ønsker du å bidra til og hjelpe oss - Vipps oss gjerne om du har mulighet til 599303

Apr 20, 2020

Hvilke tankesett og teknikker kan du benytte deg av for å overkomme motgang? Gjesten i denne episoden er en av de mest imponerende personlighetene jeg har intervjuet siden 2016. Hun er et levende eksempel på hva som er mulig om du benytter deg av gode teknikker i vanskelige tider.

Birgit Skarstein var en aktiv ungdom som drev med fjellklatring, vannski og svømming frem til hun ved et uhell opplevde i en alder av 20 år å bli lam fra livet å ned.

Fremfor å la seg stoppe av den motgangen har hun siden vunnet ni VM-medaljer (fem i roing og 4 i langrenn) og er regjerende verdensmester og verdensrekordholder i roing. Hun har vunnet verdenscupen sammenlagt i begge grener. Skarstein var i 2012 deltaker i NRKs sukses serie «Ingen Grenser» med Lars Monsen, og har siden bidratt i flere populære medie-produksjoner. Hun er sterkt sosialt engasjert, og involvert i ulike styrer og organisasjoner.

Hun vant VM i roing i 2018, 2017 og 2014, tok sølv i 2013 og bronse i 2015. Hun vant verdenscupen i roing både i 2019, 2018 og 2017, og innehar gjeldende verdensrekord (satt under VM i Plovdiv, Bulgaria, 2018).

I langrenn vant Skarstein verdenscupen i sesongen 2017/2018, og kom på andreplass sammenlagt i 2018/2019. Hun har fire VM-medaljer (sølv og bronse fra VM i Finsterau 2017 og to bronsemedaljer fra VM i Prince George i 2019). Skarstein er en typisk utholdenhetsutøver, og har historisk hevdet seg best i lengre distanser.

Hun har deltatt i tre paralympiske leker, Sochi 2014, Rio de Janerio 2016 og Peyong Chang 2018, med fjerdeplass i Rio som beste plassering.

I 2019 ble hun tildelt Egebergs Ærespris.

Vi er innom:

 • Tankesett for å overkomme motgang

 • Følelse av frykt?

 • Mentale treningsteknikker

 • Følelsen av smerte

 • Hvordan du selv ser på situasjonen

 • Med mye mer

Apr 19, 2020

Hva kan du gjøre for å se muligheter fremfor frykt når du opplever en krise?

Vi er innom:

 • Tankesett å se etter muligheter

 • Frykt

 • Søken etter svar

 • Spørsmål for å et positivt fokus

 • Alle får en ny start

Apr 13, 2020

Kan frykten styre våre handlinger uten at vi er klar over det?

Vi er innom:

 • Hvordan frykten kan ta kontrollen over våre handlinger

 • Komfortsone som blir mindre og mindre

 • Se på flere sider av samme sak

 • Frykt og immunforsvar

 • Ønsker du å bidra til og hjelpe oss - Vipps oss gjerne om du har mulighet til 599303

Apr 5, 2020

Hvilke muligheter har banken til å hjelpe deg igjennom krisen? Hva er årsaken til at banken din ikke følger styringsrenten?

Vi opplever nå en krise der Norge på mange måter er stengt og mer enn 300 000 nordmenn har registret seg som arbeidssøker den siste tiden. Det fører til at mange opplever at de ikke får endene til å møtes økonomisk.

Jeg forsøker i denne episoden å få svar på hvordan banken kan hjelpe deg med Even Granheim og Karoline Bakka Hjertø fra Sparebank 1 Østlandet.

Vi er innom:

 • Hva vi selv kan gjøre

 • Hva banken kan hjelpe til med

 • Hvorfor bankene ikke følger styringsrenten til Norges Bank

 • Hvilke muligheter som finnes for bedriftene

 • Hvordan vi kan hjelpe hverandre i krisen

 • Med mer

Apr 2, 2020

Hva gjør immunforsvaret når et COVID 19 virus kommer inn i kroppen din? Hva gjør immunforsvaret og hvorfor kan det så “lang” tid før du merker at du har blitt infisert av viruset?

Gjesten i denne episoden er Anne Spurkland som er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer. I tillegg har hun skrevet boken IMMUN - Kroppens evige kamp for å overleve. Hun har også bloggen immunglimt.no

Vi er innom:

Hvordan immunforsvaret virker

Hvordan immunforsvaret reagerer på virus infeksjonen COVID 19 (Korona)

Hva som kan være grunnen til at det tar tid før noen merker at de er infisert

Hvordan røyking og fedme kan ha negativ innvirkning på immunforsvaret

Hvordan viruset kan spre seg til andre organer i kroppen

Viktigheten av D vitamin for immunforsvaret

Hva du kan gjøre for å styrke immunforsvaret om det er mulig?

Med mer

Mar 30, 2020

Hvordan kriser kan gi en følelse av takknemlighet og sette pris på det vi tar for gitti hverdagen.

 

Ønsker du å bidra til og hjelpe oss - Vipps oss gjerne om du har mulighet til: på Kjøp og betal på Vipps.599303

Mar 26, 2020

Hva kan vi gjøre for å hjelpe hverandre igjennom en krise?

Hvordan dagens situasjon kan gjøre ting til det bedre

Hva frykten gjør med oss

Det er lov å være redd

Ønsker du å bidra til og hjelpe oss - Vipps oss gjerne på Kjøp og Betal om du har mulighet til 599303

Hva du kan kontrollere

Takknemlighet

Mar 23, 2020

Professor Olsvik er en meget populær gjest og flere av lytterne ville gjerne stille spørsmål til Ørjan om Korona viruset.

Ørjan er senior rådgiver i Forsvarets sanitet og professor i medisinsk mikrobiologi ved det helsevitenskapelige fakultet ved universitet i Tromsø.. 

Ørjan er en del av RDOIT (Rapidly Deployable Out-break Investigation Team) en av ekspertene Forsvaret kontakter når sykdomsutbrudd kan sette liv og helse i fare. Medlemmene kan det meste om infeksjonssykdommer, tropisk medisin, klinisk mikrobiologi eller veterinærmedisin, og skal kunne identifisere trusler før farlige situasjoner oppstår.

Vi er innom:

Immunitet

Forskjellene på Korona, forkjølelse, influensa og Spanskesyken

Viruset sitt levetid på en arbeidsplass

Sosial distansering

Influense

Tiltakene Norge har gjort og hvorfor

Med mer

Mar 21, 2020

Hva gikk så galt i Italia? Hvordan fikk det spre seg over hele verden så raskt? Hva kan vi gjøre i Norge?

Dagens gjest er ekspert på global helsesikkerhet! Han har jobbet innen internasjonal helse siden 1978 og har utført oppdrag i over 70 land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midt-Østen. Itillegg har han skrevet over 100 bøker, artikler og kaptiler. Jonathan D. Quick, MD ga i 2018 ut boken The End of Epidemics: The Looming Threat to Humanity and How to Stop It.

Dr. Quick var direktør for essensielle medisiner og medisiner i Verdens helseorganisasjon fra 1996 til 2003. Før det fungerte han med MSH som grunnlegger for medisinstyringsprogrammet / senteret for farmasøytisk ledelse, deretter som en langsiktig rådgiver for Afghanistan Health Sector Support Project og Kenya Health Care Financing Project.

Han er seniorredaktør for Managing Drug Supply, medforfatter av Financial Times Guide to Executive Health. Han er på fakultetet ved Harvard Medical School Department of Global Health and Social Medicine og Boston University School of Public Health, og er stipendiat i Royal Society of Medicine. Han har en første grad fra Harvard University og en MD, med utmerkelse i forskning, og master i folkehelse fra University of Rochester.

« Previous 1 2 3 Next »